Tillbaka

Försöksrapport 2011


Rapport Innehåll.pdf

Rapport sid 3-11.pdf

Rapport Vall sid 12-34.pdf

Rapport Sorter sid 35-89.pdf

Rapport Växtnäring sid 90-106.pdf

Rapport Ogräs sid 107-121.pdf

Rapport Växtskydd sid 122-136.pdf