Tillbaka


Försöksrapport 2012Innehållsförteckning sid 3-4.pdf
Inledning sid 5-18.pdf  
Växtnäring sid 19-36.pdf  
Ogräs sid 37-66.pdf  
Vall och Grovfoder sid 67-87.pdf  
Sortförsök sid 88-144.pdf  
Växtskydd sid 145-183.pdf