Tillbaka


Försöksrapport 2013Sid 4 innehållsförteckning.pdf
Sid 1-17 inledning.pdf  
 Sid 18-30 Växtnäring.pdf  
 Sid 31-48 Ogräs.pdf  
 Sid 49-70 Vall och Grovfoder.pdf  
 Sid 71-124 Sorter.pdf
Sid 125-148 Växtskydd.pdf
Sid 149-152 Priser.pdf