Tillbaka

Försöksrapport 20143 Innehållsförteckning.pdf
1-17 Inledning.pdf  
18-27 Växtnäring.pdf  
 28-41 Ogräs.pdf  
42-78 Vall och Grovfoder.pdf  
79-133 Sorter och odlingsteknik.pdf
134-156 Växtskydd.pdf
157-160 Produkter och Kostnader