Tillbaka

Försöksrapport 20153  Innehållsförteckning.pdf
1-17  Inledning.pdf  
 18-29  Växtnäring.pdf  
 30-45  Ogräs.pdf  
47-81  Vall och Grovfoder.pdf  
82-136  Sorter och odlingsteknik.pdf
137-164  Växtskydd.pdf
165-168  Produkter och Kostnader