Här finns vi
   
Tillbaka


Animaliebältet i Sverige
Animaliebältet är en sammanslutning av organisationer för att gemensamt genomföra fältforskning i Sveriges Animaliebälte.Hushållningssällskap:
Halland - www.hushallningssallskapet.se (välj Halland)
Kalmar-Kronoberg-Blekinge - www.hushallningssallskapet.se (välj Kalmar-Kronoberg-Blekinge)
Jönköping - www.hushallningssallskapet.se (välj Jönköping)
Gotland - www.hushallningssallskapet.se (välj Gotland)

Lantmännen:
Svenska Lantmännen  - www.lantmannenlantbruk.se.

Kalmar Lantmän -  http://www.kalmarlantman.se     

Övriga:
Scandinavian Seed - http://www.scandinavianseed.se/
Svenska Foder -  http://www.svenskafoder.se/ 


Här finns vi:

karta_animaliebaltet_02.jpg