Om oss
   
Tillbaka

Animaliebältets medverkande organisationer

20080313_172438_0.jpg
Animaliebältet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen Halland, Jönköping, Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Gotland och handeln som i styrelsen företräds av Svenska Lantmän, Kalmar Lantmän, Svenska Foder, Svalöf Weibull AB och Scandinavian Seed KB.

Finansiering av verksamheten sker genom Sverigeförsöken/SLF och medverkande Hushållningssällskap. SLF:s finansiering består av promilleuttag på handelns fakturerad omsättning mot kund plus återföring av kemikalie- och gödselskattemedel. Därutöver sker finansiering genom enskilda beställare av fältförsök.

        
Styrelse:
Ulf Ohlsson, lantbrukarrepresentant Halland (ordf)
Björn Cedergren, lantbrukarrepr. Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Samuel Forssmed, lantbrukarrepr. Jönköping
Bengt-Olof Wetterlund, lantbrukarrepr. Gotland
Magnus Karlsson, Lantmannen Lantbruk
Robert Ekholm, Kalmar Lantmän
Niklas Ingvarsson, Svenska Foder
Sven-Olof Bernhoff, Scandinavian Seed
Frida Carlsson, Hushållningssällskapet Jönköping

Adjungerade:
Björn Andersson, SLU Fältforsk

AU:
Ulf Ohlsson, lantbrukarrepresentant Halland (ordf)
Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland (verksamhetsledare)
Jan-Olof Storm, Hushållningssällskapet Jönköping
Emil Carlson, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Bo Pettersson, Hushållningssällskapet Gotland
Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge