Startsida
   
Tillbaka
Växtodlingsförsök i försöksregion Sveriges Animaliebälte


Försöksrapport 2015  finns nu upplagd.  Klicka på Försöksrapport i menyn till vänster.


Senaste årets försöksresultat hittar du på Fältforsk hemsida

Nu ligger www.sverigeforsoken.se på nätet!
        


Detta är Animaliebältet
Fältforskning avsedd för jordbruksproduktion inom Sveriges Animaliebälte.

Hushållningssällskapen genomför fältförsök i samarbete med andra organisationer som behandlar grödval, värdeprovning av nya sorter, jordbearbetning, etableringssystem, urlakning, fånggrödor, minimerad användning av bekämpningsmedel och ekologisk odling.

Animaliebältet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen Halland, Jönköping, Kalmar-Kronoberg-Blekinge respektive Gotland och handeln som i styrelsen företräds av Svenska Lantmännen, Kalmar Lantmän, Svenska Foder, Svalöf Weibull AB och Skandinavian Seed KB